V&M a udržitelnost

Dřevěná podlaha, to je část přírody u vás doma. Cílem dřevěné podlahy je navodit u vás pohodovou atmosféru, pohodlí a vytvořit ideální podmínky k relaxaci v okruhu vašich blízkých po náročných pracovních dnech – stejně jako byste se procházeli lesem.

I proto si uvědomujeme, jak je důležité přistupovat k přírodním zdrojům odpovědně a s respektem. Spolu s našimi produkty jsme totiž rovněž součástí přírody. V tomto duchu si také pečlivě vybíráme naše dodavatele tak, aby splňovali naše hodnoty. U všech dbáme především na to, aby byl jasný původ použitých surovin, přičemž lesy musí být obhospodařovány řádným a odpovědným způsobem v souladu s přísnými ekologickými normami FSC a PEFC. Samozřejmostí je maximální využití dřeva i díky úzké spolupráci s lokálními pilami, které v mnoha případech vlastní přímo naši dodavatelé. Díky tomu mají plnou kontrolu nad každým výrobním krokem. S ohledem na zdraví a životní prostředí také výrobci používají výhradně bezformaldehydová lepidla třídy D4 a přírodní oleje zajistí, že se z podlahy před ani po pokládce neuvolňují toxické látky.

Všichni naši dodavatelé jsou držiteli certifikace CE a klasifikace ohnivzdornosti v nejvyšší možné třídě.

Za zmínku stojí také fakt, že například náš dodavatel Bassano Parquet využívá čistou energii pro své výrobní závody, sušárny, výparníky a kanceláře díky ploše 913 panelů z amorfního křemíku, které produkují celkový výkon 270 kWp. V Chapel Parquet se naopak zaměřili na maximální zpracování zbytků dřeva, které využívají v jejich vlastní elektrárně, která poskytuje zelenou energii celému podniku a dalším 3000 domácností. Také díky tomu získali prestižní certifikát Green Power©.

Text: Valen&Masar

Foto: Valen&Masar